از سال 1400

داهی بنداد
آکادمی

دانش، باور ساز است

2+

Years of Experiences

درباره ی

داهی بنداد آکادمی

گروه داهی بنداد موفقیت خود را از طریق یادگیری دانش به روز، بهره گیری از فناوری‌های نوین و ارائه راهکارهای بهینه بدست آورده است. داهی بنداد آکادمی آموزش‌های عمومی و تخصصی را پایه ریزی می‌کند که در جهت ارتقا سطح دانش همکاران و مشتریان به کار گرفته می‌شود و همچنین منجر به پیشرفت جایگاه علمی-صنعتی کشور خواهد شد. به منظور اینکه بتوان دوره‌های تخصصی مرتبط با هر صنعت یا تجهیز را پیاده کرد، شرکت داهی بنداد آکادمی به مشتریان خود این امکان را پیشنهاد می‌دهد که با صنایع اصلی و کلان در سراسر دنیا همکاری داشته باشند و در دوره‌های آموزشی بین المللی شرکت کنند.

 

گسترش مرزهای دانش

توانایی‌های منحصر به فرد داهی بنداد آکادمی

داهی بنداد آکادمی مطابق با اصول آکادمیک و سطح بندی، دوره‌های مختلف آموزشی در زمینه‌های گوناگون را برای افراد مستقل، سرمایه‌های انسانیمجموعه‌های صنعتی و سازمان‌ها فراهم می‌کند.

در ادامه برخی از فعالیت‌های اصلی این شرکت گفته شده است