• آوریل 12, 2024
  • شهرک غرب، تهران، ایران

Service Details

محیط زیست

به‌دلیل رشد جمعیت، توسعه‌ی صنایع، سوءمدیریت و افزایش مصرف منابع طبیعی، مقدار زیادی از پسماند، مواد زائد و آلودگی وارد محیط‌زیست شده و تولید این حجــم از آلاینده‌هــا، موجب ایجـاد خسارت‌های فراوان و غیرقابل‌بازگشت به محیط زیست می‌شود. تمرکز ما در زمینه‌ی زیست محیطی، جلوگیری از ورود آلاینده‌ها، تصفیه‌ی آنها و مدیریت پسماند است.

خدمات ما در زمینه محیط زیست:

بیوگاز

مدیریت پسماند

سیستم های تصفیه ی هوا

بیوگاز

شرکت داهی‌بنداد، در اجرای تمام مراحل پروژه‌های بیوگاز توانمند است؛ مراحلی که شامل مطالعات اولیه، طراحی، مدیریت پروژه و راه‌اندازی می‌شود. در مطالعات اولیه، ابتدا امکان‌سنجی انجام می‌گیرد، سپس به محاسبه‌ی هزینه‌ها و میزان سوددهی پرداخته می‌شود. در بخش طراحی و اجرای پروژه، خدمات قابل‌انجام توسط گروه داهی‌بنداد به شرح زیر است:

 

به‌دلیل رشد جمعیت، توسعه‌ی صنایع، سوءمدیریت و افزایش مصرف منابع طبیعی، مقدار زیادی از پسماند، مواد زائد و آلودگی وارد محیط‌زیست شده و تولید این حجــم از آلاینده‌هــا، موجب ایجـاد خسارت‌های فراوان و غیرقابل‌بازگشت به محیط زیست می‌شود.

گروه داهی‌بنداد توانایی تأمین کلیه‌ی تجهیزات موردنیاز در صنعت بیوگاز را دارد، تجهیزاتی مانند:

مدیریت پسماند

یکی از فناوری های نوین و تخصصی گروه داهی بنداد، مدیریت پسماند های شهری و صنعتی با نگرش تبدیل پسماند به انرژی است. با استفاده از پسماند به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر، می توانیم هزینه های مدیریت زباله را کاهش دهیم، اثرات مخرب زیست محیطی را از بین ببریم و بخشی از نیازهای انرژی را برآورده کنیم. تیم ما سیستم‌های تبدیل زباله به انرژی مختص زباله‌های شهری و صنعتی را طراحی کرده و به‌طور یکپارچه آنها را با سایر سیستم‌های مربوطه ادغام می‌کند. در مقایسه با روش‌های سنتی، سیستم‌های ما کارایی فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهند که منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی و نگهداری می‌شود. یکی از اهداف گروه داهی بنداد، ارائه راه حل های پایدار برای تبدیل زباله ها به منابع انرژی ارزشمند است.